725 436 622

ordinace@ortopek.cz

Pro lékaře


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Dovolte mi Vás informovat o naší ordinaci a ortodontické léčbě.


Pacienty je možné objednávat na telefonním čísle 725 436 622 nebo e-mailem ordinace@ortopek.cz


Je s výhodou, pokud si pacient na první návštěvu k nám donese od Vás doporučení k ortodontické léčbě nebo žádost o ortodontickou konzultaci. V případě, že mu byl zhotoven v nedávné době panoramatický snímek, budeme rádi, pokud nám jej zašlete e-mailem nebo ho pacientovi na tuto první návštěvu poskytnete.


Po sestavení kompletního léčebného plánu Vám pro Vaši informaci pošleme zprávu s léčebným plánem a případnými žádostmi extrakce atd. Pacienti jsou poučeni o nutnosti dodržovat v průběhu celé ortodontické léčby pravidelné preventivní prohlídky u svého ošetřujícího lékaře. Pokud je třeba během fixní ortodontické léčby sanace, pacientovi sejmeme oblouk případně zámek, aby bylo možné kvalitní ošetření.


Spolupracujeme s odborníky dalších stomatologických oborů (parodontologie, implantologie, dentoalveolární i čelistní chirurgie, protetiky a konzervační stomatologie), tak aby bylo zajištěno co nejkvalitnější ošetření.


Velice si vážíme Vašeho zájmu a těšíme se na spolupráci s Vámi.

MUDr. et MDDr. Hana Honzírková


© wb42