725 436 622

ordinace@ortopek.cz

Léčba dětí


Již během prořezávání prvních stálých zubů (ve smíšeném chrupu) je možné odhalit určité ortodontické vady (např. stěsnání, zkřížený skus, hluboký skus, otevřený skus, některé obličejové asymetrie, atd.). V určitých případech je s výhodou, pokud se ortodontická léčba začne již u dětí ve smíšeném chrupu.


Léčba dětí může být vhodná z těchto důvodů:
  • Je možné upravit šířku zubních oblouků (u zkříženého skusu)
  • Je možné ovlivnit směr prořezávání některých zubů
  • Je možné snížit riziko úrazu horních středních řezáků
  • Je třeba vyřešit zlozvyky
  • Je možné zlepšit estetiku a sebevědomí
  • Je možné udržet nebo získat místo pro přeřezání stálých zubů
  • Je možné snížit pravděpodobnost, že některý ze zubů zůstane neprořezán
  • Je možné zjednodušit nebo zkrátit budoucí léčbu ve stálém chrupu


© wb42